OPLAN KAPAYAPAAN at Pasismo ng Rehimeng US-Duterte

OPKAP Reader 

OPLAN KAPAYAPAAN at Pasismo ng Rehimeng US-Duterte.

AttachmentSize
Oplan Kapayapaan at Pasismo ng Rehimeng US-Duterte-Jan2018.pdf5 MB