OPLAN KAPAYAPAAN at Pasismo ng Rehimeng US-Duterte

OPKAP Reader 

OPLAN KAPAYAPAAN at Pasismo ng Rehimeng US-Duterte.

AttachmentSize
Oplan Kapayapaan at Pasismo ng Rehimeng US-Duterte-Jan2018.pdf5 MB
 

You may also want to visit:

Desaparecidos

Selda 

free all political prisoners